Prif Argraffwyr Gogledd Cymru

Rydym yn darparu gwasanaeth cyflawn ar gyfer paratoi argraffwaith digidol, argraffu digidol, argraffu litho a rhwymo, gyda phostio uniongyrchol yn estyn ein gwasanaeth i stepan drws eich cwsmer. Rydym yn annog ein cwsmeriaid i’n hystyried fel cyflenwad sgiliau, gan ddefnyddio ein harbenigrwydd, profiad ac ein buddsoddiad mewn technoleg argraffu ddiweddaraf. Gan ddefnyddio gweisg aml-liw Heidlberg diweddaraf y diwydiant, rydym yn cynhyrchu llyfrynnau, llenyddiaeth marchnata a chynhyrchu postio uniongyrchol. Rydym ddarparu’r holl anghenion argraffu ar gyfer cwmni enwau mawrion a chwmnïau llai sy’n cyfrif pob ceiniog.