W O Jones: arbenigwyr pob dim ARGRAFFU!

Sy’n meddwl ein bod yn cynnig y safon gorau posib i’n cwsmeriaid.

Dewis Argraffwr

Mae dewis argraffwr yn gallu bod yn job anodd, dyna pan rydan ni yma i’ch helpu’r holl ffordd!

Cofiwch sicrhau bod gan yr argraffydd system safonau QMS, sy’n sicrhau bod pob dim yn cael eu gwneud yn hollol gywir. O’r ddechrau i’r ddiwedd gallech fod yn hyderus bod pob rhan o’r broses yn cael ei adolygu a gwirio.

Rydym yn falch o’n safonau, efallai bod yna gwmnïau eraill yn rhywle sy’n ymddangos yn rhatach – ond am ba bris? Mae’r gwaith gorffenedig yn adlewyrchu chi ac eich busnes, dim rhywbeth i’w gamblo arno.

Y peth cyntaf, ac weithiau’r peth olaf,  mae darpar-cwsmer yn gweld, dim ond un cyfle sydd i wneud argraff arnynt.

W. O. Jones
QMS (System Rheoli Safon)
Dros 100 mlynedd o brofiad tick-icon
Proses argraffu modern tick-icon
Polisi Amgylchedd tick-icon
Cymhwyster Safon ISO 9001 tick-icon
Dosbarthu dros y byd i gyd tick-icon
Stiwdio dylunio ein hun tick-icon
Pob math o bapurau a gorffen yn y ffatri tick-icon
Rheolwr cyfrif personol tick-icon
Gwasanaeth postio uniongyrchol tick-icon

Pam dewis W O Jones?
Dyma rhai o’r prif fanteision sydd yn gwneud i ni sefyll allan

W. O. Jones
Rydym yn un o’r cwmnïau annibynnol mwyaf yn argraffu llyfrynnau a thaflenni yng Ngogledd Cymru. tick-icon
Sefydlwyd ym 1904 rydym yn gwmni teuluol, annibynnol ac yn ddiogel yn ariannol tick-icon
Mae gynnym ni dystysgrif ISO 9001 tick-icon
Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi’r elw mewn offer modern, gan sicrhau cyflymdra, effeithiolrwydd a phrisiau cystadleuol iawn tick-icon
Gwasanaeth un diwrnod (os yn bosib) tick-icon
Tîm dylunio ein hunain tick-icon
Cyngor proffesiynol heb oblygiad tick-icon
Atebion argraffu penodol tick-icon
Prisiau cystadleuol tick-icon

Argraffu Litho

Rydym yn rhedeg gweisg Heidelberg hyd at faint A2. Mae’r rhain yn cynnig argraffwaith o’r safon uchaf o 500 copi hyd at filiwn ar fwy neu lai unrhyw fath o bapur neu gerdyn rydych eisiau.

I gymharu â mathau eriall

Yma yn WO Jones, mae’r cwmni’n defnyddio system CTP (Cyfrifiadur i Blât) uniongyrchol yn hytrach na’r hen ddull o ddefnyddio ffilm, sydd yn codi’r safon yn bellach ac yn lleihau’r angen am gemegau ac yn ein gwneud yn fwy ecolegol.

Mae manteision Litho dros fathau eriall o argraffu’n cynnwys:

Ansawdd delwedd radd flaenaf (Mae ein system CTP Kodak Quantum yn creu delweddau 2560dpi).
Mae argraffu litho’n creu delweddau a theip glân a chlir am fod y blanced rwber yn weddi gydag wyneb y papur, gan greu’r safon print gorau.

Cost: Argraffu offset yw’r modd rhatach o argraffu print safon flaenaf mewn niferoedd masnachol, rydym yn gwneud y cyfan o dan yr un to, felly does dim rhaid ichi boeni am ddim byd.

Argraffu Digidol a Phersonoli

Mae gynnym weisg ddigidol Xerox ar y safle. Maent yn argraffu ar bob math o gerdyn a phapur, sidan, sglein, a phapur di-gôt. Yn ddelfrydol ar gyfer niferoedd bychain, safon uchel.

Heddiw mae argraffu digidol rhediad byr wedi chwyldroi’r broses argraffu. Mae’n bosib cael niferoedd bychain wedi eu hargraffu’n ddigidol yn sydyn, gan hefyd dorri lawr ar gostau sy’n meddwl eich bod chi’n cael y gwaith yn gynt!

Argraffu digidol rhediad byr yw’r datblygiad pwysicaf yn y byd argraffu heddiw. Mae’r dechnoleg yn cynnig atebion ar gyfer anghenion busnesau mawr a bach gan ddarparu argraffwaith pwrpasol o safon wrth leihau’r costau ar yr un pryd. Yn awr mae’r prosiectau argraffu yn gynt, haws ac yn fwy economaidd felly yn opsiwn delfrydol ar gyfer rhediad byr.

Gan nad oes plât argraffu statig mae’n broses argraffu sy’n gallu cynnwys manylion amrywiol ar y ddogfen.
Mae pob llyfryn, taflen, cerdyn post neu ddarn o bostio uniongyrchol yn gallu cael eu personoli wedi’u personoli gydag enw neu wybodaeth cyfrif.
Mae argraffu data amrywiol yn gallu creu ymateb gwell gan arwain at well elw. Cofiwch ofyn ini sut gall hwn helpu eich busnes.

Fformat Mawr

Rydym cynnig argraffu fformat mawr ar bron unrhyw ddeunydd. Graffig arddangos, baneri, posteri, stondinau rolio a gwaith arddangos enfawr yw dim ond ychydig o’r pethau rydym gallu ei wneud.

Gydag argraffu fformat mawr, sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd rydym yn sicr bydd eich cynnyrch yn denu sylw. Os oes angen posteri i hybu gwerthiant yn eich siop neu eisiau pobl i stopio wrth eich stondin sioe rydym yn gallu helpu.

Rydym yn argraffu posteri a baneri gan ddefnyddio’r argraffwyr fformat mawr diweddaraf gydag inc a deunydd sy’n cynhyrchu lluniau syfrdanol o realistig ar faneri, posteri, a stondinau rolio. Mae teip clir a lliwiau bywiog yn rhoi’r effaith gorau a parhau’n hirach.

Dylunio

Yr arf pwysicaf yn hyrwyddo eich busnes yw’r dyluniad o’r llyfrynnau a thaflenni. Dyma’r rheng flaen eich tîm gwerthu.

Os oes angen taflen A5, taflen fach 4 tudalen neu lyfryn 400 tudalen ar gyfer eich holl gynnyrch, mae dylunio yn ganolig i’n gwasanaeth. Rydym yn cynnig 100 mlynedd o brofiad wrth ddatblygu llyfrynnau a thaflenni sy’n denu sylw. I gyd wedi eu gwneud o dan yr un to gan ein stiwdio dylunio gyda’r offer diweddaraf. Ffontiau, cynlluniau, steil, papur, lliw penawdau, lluniau a llawer mwy o bethau yn dod at ei gilydd wrth ddylunio eich gwaith.

Mae ein dylunwyr profiadol yn gallu creu llyfrynnau’n benodol at   anghenion a steil eich busnes.  Rydym yn ystyried y defnydd gorau o’r llyfryn, lliwiau’r cwmni, dewis y cwsmer, deunydd y cystadleuwyr a manylion eraill cyn dechrau ar y proses dylunio. Darparwn broflenni a bydd gennych gyfleoedd ar hyd y proses i adolygu’r gwaith cyn ei basio’n derfynol i’w argraffu.

Yn y pendraw, mae rhaid eich llyfryn werthu. Rydym yn dylunio gyda’r hyn mewn golwg.

Gwasanaeth Postio Uniongyrchol

Mae cyfuno argraffu gyda gwasanaeth postio i gyd dan yr un to yn meddwl ein bod yn gallu dilifro’n sydyn, yn effeithiol ac am bris da heb ddim o’r poen o fynd at sawl cyflenwr am eich ymgyrchoedd postio uniongyrchol, ac mewn llawer o’r ymgyrchoedd mae’r arbediad mewn pris yn gallu talu am ran helaeth o’r gwaith argraffu.

Rydym yn gallu personoli’r dylunio, argraffwaith, bagio a phostio o’ch deunydd marchnata i gyd o dan yr un to tra eich bod chi’n canolbwyntio ar beth rydach chi’n gwneud gorau

Gorffen

Fel y diswgyl, mae gynnym sawl peiriant plygu MBO a Heidelberg, ond beth os oes angen rhywbeth bach yn wahanol i’r cyffredin? Yn y byd marchnata cystadleuol sydd ohoni efallai bod eisiau rhwybeth mwy na job wedi ei phlygu. Peidiwch â phoeni rydan ni’n gallu gwneud y cyfan o dan yr un to!

Mae’r boses gorffen print yn meddwl gwerth ychwenegol ac yn cynnwys lamineiddio, torri allan, rifio, gorffen, bloc ffoil ayyb. Mae eich dewis o gorffeniad yn gallu denu sylw i’ch cynyrch a beth mae cwsmeriad yn meddwl ohonoch.

Cofiwch bori trwy’r hyn mae WO Jones yn gwneud dan yr un to.

Lamineiddio

Yn aml rydych byth yn gweld lamineiddio ei hun – sef yn gôt blastig denau wedi ei selio gyda gwres ar ben y papur. Ond byddwch yn ei deimlo wrth iddo greu wyneb llyfn a chroengaled. Bydd hwn yn debygol o fod yn lamineiddio di-sglein.
Mae lamineiddio sglein yn haws i’w weld ac yn ychwanegu at deimlad y ddalen. Unwaith mae lamineiddio yn cael ei defnyddio i orffen argraffwaith fel bod bywyd silff hirach i adroddiad, llyfrynnau, cyfrifon, cloriau llyfrau a llawer math arall o argraffwaith.

Torri dei a chrisio

Mae ein peiriannau torri a chrisio yn gallu cynhyrchu amrywiaeth o dechnegau gorffen yn cynnwys torri-cusan, torri-dei, crisio, tyllu, a boglynu (embossing). Rydym yn gallu rhedeg deunydd o 70gsm i 600 Micron

Torri, tyllu a drilio

Mae gan ein gilotinau lafnau twngsten carbid cyflymdra uchel sydd yn rhoi bywyd hirach cyn eu newid a safon torri llawer uwch na’r llafnau arferol.

Rhifo, perffereitio a hel

Mae rhifau dilynol yn gallu cael eu rhoi ar argraffwaith fel anfonebon, bonion dilifro, tocynnau a darnau sawl-copi.
Rydym yn gallu perffereitio yr un amser a rhifo. Opsiwn defnyddiol iawn ar gyfer dalen rhwygo i ffwrdd bonyn tocynnau a chopïau o dudalennau dwbl mewn llyfrau copi. Mae hel dalennau wedi’u printio a digidol yn digwydd wrth brintio. Mae tudalennau wedi eu hargraffu’n litho yn gallu cael eu hel 6 dudalen gwahanol ar y tro.

Blocio ffoil

Mae’r opsiwn gorffen yna yn gallu rhoi’r ardduniad gorau. Ac mae llawer mwy na dim aur ac arian ar gael, mae hefyd dewis eang o ffoil lliw, holograffeg a diogelwch. Mae’r rhain i gyd yn gallu cael eu cyfuno gyda boglynnu (embossing) i roi effaith gwych wrth eu cyffwrdd. I gyd yn ffyrdd da i wella eich neges ar brint ac i estyn yr apêl ar silffoedd am gardiau cyfarch, papur ysgrifennu, cloriau cylchgronau, llyfrynnau ac yn y blaen.

Rhwymo, styffylu a phwytho

Mae’r rhan fwyaf o lyfrynnau, cylchgronau, catalogau a dogfennau eraill yn cael eu rhwymo gyda stwffwl (staple) gwifr i ddal y tudalennau ynghyd. Mae peiriant yn eu taro trwy’r plyg canol, lle maen nhw’n cael eu gwasgu’n llyfn. Mae llyfryn sydd wedi ei styffylu’n agor bron yn llawn yn ei ganol – sydd yn gymorth mawr i’r darllenwyr.