Prif Noddwyr Clwb Pel Droed Bro Goronwy

Yn haf 2003, yn dilyn sgwrs rhwng cefnogwyr pêl-droed lleol Lee Potter a Barry Wall, ymunodd tîm Bro Goronwy gynghrair Sul Gogledd Gwynedd a Môn am dymor 2003/2004. Gan gymryd yr enw o dîm o’r gorffennol.

Gorffennodd Bro Goronwy yn 4ydd yn eu tymor cyntaf o dan reolaeth Potter ac fe wnaethon godi’n gyson gyda thalent ifanc nes ennill y bencampwriaeth yn 2005/2006.

Yn 2006 penderfynodd Bro Goronwy symud i bêl droed Sadwrn, gan ymuno â Chynghrair Môn gan lwyddo i ddod yn 3ydd barchus yn eu tymor cyntaf.

Yn rhyfeddol, fe wnaeth Bro Goronwy gystadlu am y teitl ar ddiwrnod olaf y tri thymor canlynol. Ym 2008 methodd Bro Goronwy ennill y teitl i Walchmai ar wahaniaeth pwyntiau’n unig. Y flwyddyn ganlynol roedd Bro Goronwy yn ail unwaith eto, gyda Pentraeth yn cipio’r Gynghrair ar y diwrnod olaf.

Dim ond ar y 3ydd tro llwyddodd Bro Goronwy i ennill Cynghrair Môn, yn curo gwrthwynebwyr Bae Trearddur mewn gêm a benderfynodd pwy gafodd eu dyrchafu i Gynghrair Gwynedd ar gyfer tymor 2010/2011. Enillodd y clwb o Foelfre gwpanau Thomas & Williams a Fegan hefyd i gyflawni 3 buddugoliaeth ardderchog.

Fe aeth Bro Goronwy o lwyddiant i lwyddiant yng Nghynghrair Gwynedd, yn cael eu coroni’n bencampwyr ar y cynnig cyntaf o flaen Glantraeth a ddaeth yn ail. Yn chwarae pêl-droed ymosodol sgoriodd Bro 77 o goliau ac yn colli dim ond 3 gwaith yr holl dymor.

Mae WO Jones wedi bod yn brif noddwyr trwy hanes llwyddiannus Bro Goronwy. O’r sefydlu nes cyrraedd y Gynghrair uwch mae’r tîm yn chwarae ynddo heddiw. Heb gefnogaeth busnesau lleol ni fyddai wedi bod yn bosib i gyflawni’r gobeithion o ddatblygu ar, ac oddi ar y cau. Hoffai’r chwaraewyr, swyddogion a chefnogwyr y clwb ddiolch i WO Jones am eu haelioni ac yn dymuno’r gorau i’r dyfodol ac yn edrych ymlaen at barhau’r perthynas llwyddiannus am flynyddoedd i ddod.