Dosbarthiad

Yma yn WO Jones mae gynnym fflyd o faniau cludo yn gweithredu trwy Gymru a gogledd orllewin Lloegr bron pob dydd.

Rydym yn gallu cludo unrhywbeth o focs o bapur ‘sgwennu i 100,000 o daflenni!

Rydym yn gallu cludo rhannau penodol o’r archeb i lefydd ar draws Brydain, Ewrop a thu hwnt.

Gallwch fod yn sicr unwaith bod eich gwaith yn barod byddem yn ei gael ichi’r DIWRNOD GWAITH NESAF, WEITHIAU YN GYNT!

Angen eich proflenni ar frys i gael gwaith pwysig wedi gorffen? Os mae un o’n faniau yn eich ardal gallwn ddod รข‘r broflen ichi a chael y gwaith ar y wasg y diwrnod hwnnw!