Polisi Safon

Yn WO Jones rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein hargraffwaith yn cyrraedd disgwyliadau ein cwsmeriaid.

Rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn deall yn iawn anghenion y cwsmer ac wedyn gweithio’n drwyadl i wneud ein prosesau dod a’r safon cynnyrch a gwasanaeth rydych yn eu disgwyl.

Rydym yn gweithio trwy’r amser i wella sut rydym yn gweithio ac yn mesur pob cam o’r ffordd i sicrhau ein bod yn cyrraedd y nod.

Rydym yn credu’n gryf bod rhaid i’r cwsmer a’r cyflenwr cydweithio’n agos i wella safonau ac ansawdd. Mae holl weithwyr y cwmni wedi ymrwymo i wneud gwaith o’r radd flaenaf ac i ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i gyrraedd y safonau angenrheidiol a chael y gwaith yn iawn, tro cyntaf, pob tro.

Mae’r polisi safon yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

  1. Mae safonau ansawdd yn meddwl cydymffurfio ag anghenion sydd wedi’u gosod gan y cwsmeriaid ac yn sicrhau ein bod yn cyrraedd y nod yn ein prosesau a gan ein cyflenwyr.
  2. Mae’r system rheoli ansawdd yn seiliedig ar atal, edrych ar ein prosesau, adnabod y pwyntiau perygl ac yn cymryd camau i’w hatal.
  3. Mae safonau ansawdd yn meddwl cael gwared â phroblemau cyn iddynt ddigwydd a chael pethau’n gywir tro cyntaf.
  4. Mae mesuriadau safon yw’r gost beidio â chydymffurfio a chost cael pethau’n iawn yn y diwedd.
  5. Mae safonau ansawdd yn broses parhaol yn WO Jones. Mae hyfforddiant parhaol a chymorth ymarferol yn sicrhau bydd y polisi yn cael ei gynnal mewn rhaglen gwella barhaus. Rydym yn gosod a thargedi safon ac yn monitro ein llwyddiannau.

    Mae WO Jones Argraffwyr wedi ennill cydnabyddiaeth ISO 9001.

    ISO