Tystlythyrau

“Credwn fod yr argraffwyr WO Jones wedi bod yn gymorth mawr wrth ddylunio ein gwaith. Cawsom y safon a’r cynllun yr oedden eisiau. Hefyd cafodd y gwaith ei wneud mewn cwpl o ddyddiau, proses sydyn iawn. Buaswn yn argymell WO Jones Argraffwyr i unrhyw fusnes”
MPS Utilities

“Wedi cwblhau archeb gyda WO Jones yn ddiweddar gallaf gadarnhau eu bod yn rhoi ffocws ar y cwsmer, yn mentrus ac yn bleser cyd-weithio â nhw ar hyd y ffordd”
David John Barker, Cydlynydd Prif Brosiectau IPMT QC, BP

“Rydym wastad wedi bod yn hapus iawn gyda’r gwasanaeth WO Jones”
Cysylltiadau Gorfforiaethol, Bwrdd Iechyd Prifysol Betsi Cadwaladar

“Mae’r gwasanaeth rydym yn cael yn grêt, yn arbennig y taflenni cwrs sydd yn cael eu troi rownd yn fyr rybudd iawn”
Adran Marchnata, Prifysgol Bangor

“Fodlon iawn”
Cyfarwyddwr, Nova Chrome UK

“Rydach chi’n gwneud gwaith gwych yn WO Jones – hyblyg, hawdd delio ac yn help mawr pob tro”
Cyfarwyddwr Rheolwr Parc Antur Gelli Gyffwrdd

“Rydym wedi defnyddio WO Jones am nifer o flynyddoedd yn lawn edmygedd efo safon y gwasanaeth a’r agwedd dawel ‘medrwn’ y staff yn arbennig pan mae rydam yn dod gyda ‘deadline’ amhosib. Diolch yn fawr”
Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus, Coleg Menai

“Dal ati”
Rheolwr Casglu, Garej Gwalia

“Fodlon Iawn”
Adran Marchnata, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol